Koekjes

Detentation.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van haar website.

Hypertekstkoppelingen

Wij informeren u dat detentation.com elke website of elk ander medium machtigt om www.medicarelax-boutique.fr te citeren of een hypertekstlink op te zetten die naar het adres www.medicarelax-boutique.fr verwijst. De toestemming om een ​​link op te zetten is geldig voor elk medium, met uitzondering van die welke informatie verspreiden van politieke, religieuze, pornografische, xenofobe aard of die de gevoeligheid van het grootste aantal kunnen aantasten. Onder deze machtiging behouden wij ons het recht van verzet voor. detentation.com wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van sites die gelinkt zijn aan haar website.

De links vanaf de site www.detentation.com naar externe sites kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van medicarelax-boutique.fr vallen, met name wat betreft de inhoud van deze sites, maar ook wat betreft technische risico's. Door akkoord te gaan met het gebruik van een hyperlink om toegang te krijgen tot een externe site, stemt u ermee in de risico's te nemen en enige directe of indirecte schade te lijden.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op de site medicarelax-boutique.fr blijft eigendom van MedicaRelax. Alle exploitatierechten zijn voorbehouden. De inhoud van de site detentation.com (inclusief teksten, software, architectuur, foto's, illustraties, logo's, handelsmerken, enz.) wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom. Onder deze voorwaarden mag niemand op welke manier dan ook gebruik maken van de inhoud van de site detentation.com zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MedicaRelax. De merken "detentation" en de logo's "detentation" zijn gedeponeerde handelsmerken. Hun reproductie vormt dus een inbreuk.

Onze collectie

Laat ons contact met u opnemen voor meer informatie, speciale aanbiedingen en meer!