Privacybeleid

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke gegevens

Dit omvat alle informatie die, direct, indirect of in combinatie met andere gegevens – inclusief een persoonlijk identificatienummer – het mogelijk maakt een natuurlijke persoon te identificeren. medicarelax-boutique.fr respecteert het recht op privacy van klanten in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.

Wij informeren u over de evolutie van uw gegevens (degene die u ons hebt verstrekt) wanneer u onze website bezoekt / koopt. Houd er rekening mee dat als u niet akkoord gaat met ons privacybeleid, u geen gebruik mag maken van deze website. Op bezoek www.medicarelax-boutique.fr , gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, noch voor externe links naar andere websites.

De verzamelde gegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze applicatie / telefoon / Whatsapp / Facebook (of services van derden die via deze applicatie worden gebruikt), waaronder mogelijk: IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI (Uniform Resource Identifier) ​​adressen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het bestand dat als antwoord is ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (positief resultaat, fout, enz. .), het land van herkomst, het telefoonnummer, de naam, het adres, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de gebruiker wordt gebruikt, de verschillende details van tijd per bezoek (bijvoorbeeld de tijd besteed aan elk van de pagina's van de applicatie) en de details betreffende: het gevolgde pad in de applicatie met specifieke verwijzing naar de bezochte pagina's, evenals andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem van de machine en/of de computeromgeving van de gebruiker.

Informatie verzameld van de gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt, valt samen met het onderwerp van de gegevens, tenzij anders aangegeven. Wij informeren u dat wij alleen klantgegevens verzamelen voor het verkoop- en leveringsproces. De volgende informatie wordt verzameld omdat de klant deze vrijwillig aanbiedt: persoonlijke gegevens die de klant identificeren (naam, adres, e-mail, telefoonnummer) en voor commerciële bedrijven verzamelen we het handelsregisternummer, btw-nummer, naam van het bedrijf en adres van de bedrijf; IP-adressen van gebruikers.

Alle gegevens die worden verstrekt door Google Ads, Google Analytics, zoals niet-persoonlijke gegevens, demografische informatie, IP-adres, kunnen niet worden gebruikt om klanten te identificeren of contact met hen op te nemen.

Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder)

Een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt in het Account van de Verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of eigenaar)

Natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de eigenaar van deze Applicatie, tenzij anders vermeld.

De app

De middelen waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt en verzameld.

De dienst

De dienst geleverd door deze applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze website / deze applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Koekjes

Kleine gegevens die zijn opgeslagen op de computer van de gebruiker.


legale informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van de bepalingen van verschillende wetten, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op deze applicatie, tenzij anders aangegeven in dit document.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Contact Formulier

Via het contactformulier worden uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, alleen gebruikt om contact met u op te nemen en worden verwijderd zodra de zakelijke relatie is beëindigd. Het zal niet worden opgeslagen of verkocht aan een ander derde partijbedrijf.

Informatie verzameld van onze klanten

De enige reden waarom we uw gegevens verzamelen, is om het verkoopproces te ondersteunen. We vragen om de naam, het e-mailadres, het afleveradres, het telefoonnummer van de klant; als de klant als bedrijf een aankoop wil doen, vragen we hem naar de gegevens van het bedrijf: zijn btw-nummer, zijn naam, zijn adres.

Financiële gegevens met betrekking tot bankrekening- en betaalkaartgegevens.

Transactiegegevens omvatten details van klantbetalingen en andere details van producten en diensten die klanten hebben gekocht www.medicarelax-boutique.fr

Technische gegevens – IP-adres, aanmeldingsgegevens, type en versie van de webbrowser, tijdzone-instelling en -locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem, platform en andere technologieën die worden gebruikt op machines die worden gebruikt om www.fujiiryoki.fr te openen

www.fujiiryoki.fr houdt geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens van onze klanten bij (dit omvat details over ras of etnische afkomst van klanten, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, gezondheidsinformatie, genetische en biometrische informatie). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Indien de klant weigert zijn persoonsgegevens te verstrekken:
– In dit geval kunnen we zijn bestelling niet verwerken en voortzetten.

Hoe we klantgegevens verzamelen:

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van onze klanten te verzamelen, vooral via directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verzendt wanneer u:

  • u informeert naar of koopt onze producten of diensten;
  • abonneren op onze service of publicaties;
  • verzoeken om toezending van marketinginformatie;
  • geef je mening.

Hoe wordt persoonlijke informatie gebruikt? We gebruiken persoonlijke informatie alleen om een ​​bestelling te verwerken die door de klant is aangevraagd via onze website www.medicarelax-boutique.fr

Alle informatie wordt op verzoek van de klant onmiddellijk verwijderd. Alle gegevens worden verzameld in het CRM-systeem.

www.fujiiryoki.fr zal promoties maken en zal het e-mailadres van de klant gebruiken om hem te informeren over de nieuwste beschikbare promoties. Klanten hebben het recht om op elk moment af te zien van het ontvangen van marketingmateriaal door contact met ons op te nemen via: fujiiryoki.eu@gmail.com

DOEL VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Zie de beschrijving van het gebruik van gegevens en de rechtsgrondslagen waarop we dit doen.

Waar van toepassing hebben we ook onze legitieme belangen geïdentificeerd.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens om meer dan één legitieme reden kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Stuur ons een e-mail op fujiiryoki.eu@gmail.com als u details nodig heeft over de specifieke wettelijke reden waarop we vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer er meer dan één reden is uiteengezet.

1) Registreren als nieuwe klant (identiteit, contact)

2) Om uw bestelling te verwerken en te bezorgen, inclusief (betalingen, vergoedingen en kosten afhandelen, geld innen en terugkrijgen dat we hebben)

3) Om de relatie met u te beheren, waaronder (u verzoeken om een ​​beoordeling, u op de hoogte stellen van wijzigingen)

4) Technisch gebruik ( gegevensanalyse om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren)

5) Nieuwsbrieven (om u suggesties en aanbevelingen te sturen over potentiële producten of diensten waarin u geïnteresseerd bent)

www.fujiiryoki.fr zal de persoonlijke gegevens van de klant uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor niet-gerelateerde doeleinden, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en de rechtsgrondslagen uitleggen die ons dit toestaan.

KOEKJES

De klant heeft de mogelijkheid om de webbrowser zo in te stellen dat browsercookies geheel of gedeeltelijk worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website mogelijk niet toegankelijk zijn of niet goed functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, lees onze Privacy – Cookies pagina.

Openbaarmaking van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met partijen, zoals bezorgpartners (die kunnen optreden als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken), Trust Pilot (voor feedback van klanten), douaneagentschappen, rechtbanken en andere autoriteiten, het CRM-systeem (dat onze klanten ' informatie).

Informatiebeveiliging

www.fujiiryoki.fr heeft passende veiligheidsmaatregelen geconfigureerd om het onopzettelijke verlies, gebruik of toegang tot persoonlijke gegevens, hun wijziging of hun openbaarmaking te voorkomen. Bovendien beperken we de toegang tot persoonsgegevens van klanten tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die er om zakelijke redenen toegang toe hebben. Zij gebruiken uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en houden zich aan de geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures opgesteld om mogelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke relevante regelgevende instantie op de hoogte stellen van elke inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Geldigheidsduur van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, met name om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

D'après la loi, nous devons garder des informations de base sur nos clients (y compris les données de contact, d'identité, financières et de transaction) à des fins fiscales, pendant six ans depuis qu'un client termine la relation avec wij.

In bepaalde situaties kunt u ons vragen uw gegevens te wissen door contact met ons op te nemen via: fujiiryoki.eu@gmail.com

De wettelijke rechten van de klant zijn:

Vraag ons om toegang tot persoonlijke informatie te autoriseren (toegangsverzoek van betrokkene), waardoor de klant er een kopie van kan ontvangen en kan verifiëren dat de gegevens in overeenstemming met de wet worden gebruikt.

Vraag ons om de persoonlijke informatie die aan u is doorgegeven te corrigeren.

Vraag ons om persoonlijke gegevens te wissen (vraag ons bedrijf om gegevens te verwijderen)

Als u een van de hierboven genoemde activiteiten wilt uitvoeren, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar fujiiryoki.eu@gmail.com.

Er zijn geen kosten aan verbonden wanneer de klant ons bedrijf vraagt ​​om toegang tot zijn persoonsgegevens (of om andere rechten uit te oefenen).

Wanneer u contact met ons opneemt, proberen we zo snel mogelijk contact met u op te nemen.

Stuur ons een bericht op fujiiryoki.eu@gmail.com voor andere zaken.

U kunt ook overleggen

Laat ons contact met u opnemen voor meer informatie, speciale aanbiedingen en meer!