Voorwaarden

Welkom op de website van Medicarelax. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in zich aan deze voorwaarden te houden. Medicarelax is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van massagestoelen. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site, privacyverklaring, disclaimer en eventuele overeenkomst. "Klant", "U" en "Uw" betekent de persoon die deze site bezoekt en de algemene voorwaarden accepteert. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Wij" verwijst zowel naar de klant als naar onszelf, of naar de klant of naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig zijn om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij via formele, in de tijd beperkte vergaderingen of op enige andere manier, met het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de klant te voldoen voor de levering van de door het bedrijf aangegeven diensten/producten, in overeenstemming met en onderworpen aan de toepasselijke wetgeving.

We gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Door de Medicarelax-website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons privacybeleid. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied mogelijk te maken en het gebruik voor sitebezoekers te vergemakkelijken. Sommige van onze aangesloten/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Al het door Medicarelax gepubliceerde materiaal is eigendom van Medicarelax en/of haar licentiegevers, en alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van de Medicarelax-website bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen uiteengezet in deze algemene voorwaarden. U mag materiaal van de website niet opnieuw publiceren, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, reproduceren, dupliceren of kopiëren, of Medicarelax-inhoud herdistribueren (tenzij de inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Deze overeenkomst gaat in op de datum waarop u de website bezoekt. Medicarelax biedt gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materialen en gegevens ("Opmerkingen") op de website te plaatsen en uit te wisselen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten of meningen van Medicarelax, haar agenten of gelieerde ondernemingen. Medicarelax behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die ongepast, beledigend of in strijd met deze algemene voorwaarden zijn.

Hyperlinking naar onze inhoud is toegestaan ​​door bepaalde organisaties, waaronder overheidsinstanties, zoekmachines, nieuwsorganisaties en online directory-distributeurs wanneer ze ons in de directory vermelden. Deze organisaties kunnen naar onze inlogpagina linken.

U kunt ook overleggen

Laat ons contact met u opnemen voor meer informatie, speciale aanbiedingen en meer!